Fa uns mesos em vaig comprometre davant la societat amb un contracte que conté un decàleg de propostes. Aquests són els meus valors, els que vertebreran la nostra acció de govern a partir de maig de 2015.

1. Una nova majoria social per a governar les Illes Balears

Me present a les primàries per ser la candidata del PSIB a la presidència del govern de les Illes Balears amb un objectiu: que el PP deixi de governar el maig del 2015 amb una majoria social d’esquerra i de progrés amb un programa que creï cohesió social, riquesa i treball de qualitat. I ho vull fer des de la implicació i participació de la ciutadania, i aquest procés n’és una passa més.

2. Des dels valors de l’esquerra i els principis de l’autogovern

Un projecte per a la meva terra i la meva gent basat en valors com la solidaritat, la justícia, el progrés, la llibertat, la cohesió social i la igualtat que han de marcar el present i el futur de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca, des del que marca l’Estatut, amb els Consells Insulars com a primers pilars de l’autogovern de cada una de les illes, i amb els ajuntaments com les eines de proximitat a la ciutadania.

Un projecte construït des de la defensa de l’autogovern que proclama l’Estatut i alhora reivindicant una Espanya federal, en la que Balears tengui una veu pròpia i forta, i que permeti que les nostres illes comptim amb un model de finançament just i un règim econòmic específic, i siguin reconegudes amb inversions i fons de l’Estat que compensin la insularitat i la doble insularitat.

Un projecte de reconeixement de la pluralitat de cada una de les illes, d’una societat que treballi unida des de la participació, el diàleg i el consens, en una Europa social i dels Drets Humans. I tenint molt present que el sector públic, que l’economia pública, proporcionen solucions claus als col·lectius més vulnerables: la seva privatització, la seva liquidació, que és el que fa la dreta, avança en la desfeta de les grans conquestes de la classe treballadora i la classe mitja.

3. Una nova forma de fer política

El primer serà treballar en la recerca del consens, el diàleg i els pactes que tant necessita la nostra societat. I ho faré amb els sectors que lideren el país i asseguren la cohesió social i econòmica per retornar a la normalitat democràtica i social. I sobretot sent conscient que el gran actiu del segle XXI és el coneixement. No tots som iguals.

I els socialistes demostrarem que els nostres valors fan part d’una cultura política sòlida, que res té a veure amb una dreta obsessionada pels beneficis immediats, per una eficiència que en realitat no té i per una forma de treballar i fer política que només
afavoreix als poderosos, al temps que estimula la corrupció.

4. Nou contracte social amb la ciutadania

Aquesta legislatura serà una legislatura perduda per als ciutadans de les Illes Balears. Proposaré un nou contracte social amb els illencs que tendrà dos grans eixos: a) blindar els drets socials i la innovació productiva i recuperar les llibertats, b) millorar el finançament i el model fiscal i activant polítiques de xoc contra l’atur i especialment dels joves.

5. L’atur i l’exclusió social, la primera prioritat

L’eix principal i transversal de les polítiques que faré a partir del 2015 serà potenciar la creació d’ocupació, fer-la de qualitat, diversificar els sectors productius, incentivar la creació de llocs de feina entre els joves i entre les persones de més de 45 anys, a més de lluitar contra la precarietat laboral i l’exclusió social. Proposarem una renda mínima i plans de xoc contra l’exclusió i els aturats de llarga duració. Però sobretot potenciarem i explotarem nínxols d’ocupació que consideram estratègics de cara al futur, com són la industria, i per això llançarem un Pla de reindustrialització, dedicarem recursos i esforços estratègics al tercer sector i a la dependència, així com a l’eix cultural, el medi ambient i les energies renovables. Per altra banda, els generadors de coneixement com els parcs tecnològics de les illes, i molt especialment la Universitat de les Illes Balears, seran també motors del creixement i d’igualtat.

6. Educació pública i atenció sanitària universal, el nostre compromís

Proposarem una alternativa global a la situació educativa que també inclourà la derogació del Decret Integrat de Llengües (TIL) i la Llei de Símbols. En matèria d’educació, tornarem a la normalitat, treballarem per recuperar la confiança de la comunitat educativa i treballarem en un pacte educatiu de futur que consensuï totes les reformes que necessita el sistema escolar per a seguir millorant la nostra educació des de la suficiència de recursos, la tercera llengua, la qualitat educativa i l’equitat social. Pel que fa a la Sanitat pública, garantirem l’atenció a tots els ciutadans de les Illes Balears, i els retornarem drets i garanties dins aquest àmbit, amb una atenció de qualitat i amb un temps d’espera raonable.

7. Un projecte fiscal per un gran pacte social

Aplicarem una política fiscal que permeti que els que més tenen ens permetin recaptar més, i que això es pugui redistribuir per a sectors claus com la Sanitat, l’educació, les polítiques socials, la dependència i inversions productives. Una política fiscal que permeti incrementar la recaptació per fer polítiques que millorin la cohesió social. Un nou pacte fiscal per un nou gran pacte social per a les Illes Balears.

8. El territori i el paisatge, els nostres grans actius. El turisme, la nostra primera industria

Farem un canvi radical de les polítiques territorials. El territori, el paisatge són els nostres primers recursos i per tant per tant farem polítiques en favor de la protecció del territori i el paisatge, recuperant els espais naturals protegits, evitant el creixement d’infraestructures i l’expansió de grans superfícies de forma desmesurada, i apostant per la contenció del creixement urbanístic.

Respecte a la primera industria, el turisme, es fa imprescindible adoptar una política econòmica de qualitat, atenent el nivell d’ocupació que genera i la seva contribució a la generació de renda de l’economia espanyola i de les economies regionals. Treballarem en plans sectorials per a les zones turístiques madures per tal de consolidar la recuperació de les mateixes en un entorn cada cop més competitiu a l’àmbit internacional.

Treballarem en polítiques de desestacionalització que generin ocupació estable i de qualitat, i alhora generin activitat productiva en el sector complementari. Aquest plans s’han de treballar conjuntament amb organitzacions socials, patronals i les administracions implicades. També fomentarem els clústers turístics, vinculats de forma essencial a Parcs Tecnològics i, en aquest camp, a les activitats relacionades amb tot el que representa la creació de software per agilitzar les connexions comercials i les gestions turístiques. S’imposa a més contemplar el finançament addicional de territoris insulars, amb condicions particulars. Cal fer efectives les disposicions que es recullen en els respectius Estatuts de les comunitats implicades, per tal d’iniciar de forma efectiva plans d’inversió com a integrants del Règim Especial, que s’orientin a àrees concretes: Medi Ambient, I+D+i, turisme i infraestructures ferroviàries i culturals.

9. Polítiques per a la gent que treballa pel país

Treballarem per fer polítiques que consolidin la vida de la gent que treballa pel país: els sectors productius, el petit comerç, els emprenedors, els treballadors, la gent que innova, els joves, els col·lectius més febles, els estudiants, les famílies, i el tercer sector. Persones que construeixen dia a dia, amb esforç, amb dignitat, amb dificultats i alhora esperances, el nostre present, el nostre futur. Persones que no entenen el llenguatge d’una dreta que només mira els grans números, les grans empreses, la gent socialment influent, però que ignora les majories socials i la seva lícita preocupació per un benestar que s’està perdent.

10. Si governam, ho farem des de l’experiència, la solvència d’un equip preparat per governar i que estima el que som al servei d’un país millor

Aquest projecte no és individual. Es un projecte col·lectiu, i així ho serà si tenc la oportunitat de presidir les Illes Balears. Ho faré amb un equip que treballa per un futur millor i sobretot més cohesionat. Per un poble que m’estim, un poble amb una riquesa cultural que hem de preservar, un poble divers i ric des de la seva diferència, que a més és el que ens fa visibles en un món cada vegada més global.

Per unes illes millors, confia amb Francina Armengol